Nyheder

Onsdag 5. juli - (bemærk dagen)
Frederiksberg Rådhus – sejltur på kanalerne i Frederiksberg Have
Vi skal på rundvisning i Frederiksberg Rådhus. Byggeriet af Rådhuset blev påbegyndt i 1942, men forsinket af materialemanglen under 2. verdenskrig, så det stod først færdigt i 1953. Den første arkitekt var Henning Hansen; men han døde i 1945, og arkitekterne Carl H. Nimb og Helge Holm overtog opgaven med at fuldføre byggeriet. Vi spiser frokost i Allégade 10 (ikke inkl.) Frederiksbergs ældste restaurant. Allégade 10 har eksisteret siden 1780 og har trods renoveringer bibeholdt en del af det gamle look, så man spiser i museumsagtige lokaler dekoreret med billeder og malerier af danske konger og dronninger. Derefter skal vi på sejltur i robåde på kanalerne i Frederiksberg have. Turen går under alle broerne i haven og man kan se slottet og meget andet fra en anden vinkel blandt ænder, fiskehejrer og bare nyde solen (hvis den skinner).
Pris: 150,-kr. inkl. rundvisning og sejltur. Afgang fra Frederiksværk station kl. 8.48
Søndag 9. juli - Kaffebord ved Åen kl. 14
Traditionen tro er der dækket op til kaffe under træerne ved Ågalleriet.
Pris: 50,-kr. tilmelding senest 7/7

Sommerværksted for hele familien - Tirsdag til lørdag - 11. – 15. juli - kl. 11-15
Sted: Frederiksværk Kunstforeningens værksted Pris: 40,-kr. pr. dag.

Onsdag 19. juli – (bemærk dagen)
Sejltur på Esrum Sø – Nordmandsdalen - Årtidshaven i Fredensborg Slotshave
Nordmandsdalen er et skulpturanlæg i Fredensborg Slotshave. Det består af et amfiteatralsk opbygget skulpturanlæg, hvor 70 norske og færøske bønder, fiskere og andre folkefigurer er afbildet i sandstensfigurer i naturlig størrelse. Anlægget blev skabt under Kong Frederik 5. og Dronning Juliane Marie i årene 1764-1784, hvor Danmark og Norge var et fællesrige. Sidste år blev den nye Årstidshave indviet i Fredensborgs Slotshave. Udformningen af den nye staudehave tager afsæt i gamle plantegninger fra 1700-tallet. Dengang lå der et stort fasangårdsanlæg bestående af et hus placeret i midten af området, omgivet af fire indhegninger til fasaner. Fasangårdsanlægget var i funktion frem til 1841, hvor huset og indhegningerne blev revet ned. Området kom derefter til at indgå i Den Reserverede Have. Det var i dette område, at Dronning Ingrid i sin tid fik anlagt et stort staudebed med inspiration fra Dronning Ingrids barndomshaver i Sverige og engelske blomsterhaver. Staudebedet var efterhånden udlevet, og på baggrund af gaven til H.M. Dronningen opstod i 2015 idéen om etableringen af en årstidshave, hvor fasananlæggets fire gårde nu er blevet til fire små haver. Fasanhuset er ”gendigtet” som et hækrum i midten af anlægget med fire temahaver opdelt af bøgehække. Hver have har sit årstidstema; en forårshave, en forsommerhave, en sensommerhave og en efterårshave, som blomstrer i takt med de skiftende årstider.
Pris: 150,-kr. inkl. sejltur. Afgang fra Frederiksværk station kl. 8.48
Onsdag 2. august – (bemærk dagen)
Karen Blixen museet Rungstedlund - Rungsted havn
Den ældste del af Rungstedlund, stammer fra ca. 1680, da stedet tidligere har været kro med tilhørende landbrug. På kroen har flere berømte personer opholdt sig, bl.a. Ludvig Holberg og Johannes Ewald. I dag rummer Rungstedlund Karen Blixens historie.
Pris: 150,-kr. inkl. entre og omvisning. Afgang fra Frederiksværk station kl. 8.48

Tirsdag 15. august kl. 12.30 – Strandfrokost i Liseleje
Jeg dækker op i klitterne og håber på godt vejr. I tilfælde af regn bruger vi madpakke huset på legepladsen ”Havtyren”
Pris: 150,-kr. Tilmelding senest 11/8
Omtale af disse ture kommer senere:
Søndag 3.sep Tur til Køge med byvandring og besøg på KØS – museum for kunst i det offentlig rum
Sidst i sep. 3 dages tur til Ystad
Jeg vil meget gerne have tilmelding til arrangementerne - Ret til ændringer forbeholdes.
Mange hilsner fra Annette Aare - post@annetteaare.dk - 6063 3195